Οι ομάδες του έργου συναντηθήκαν στην πόλη Πάολα της Μάλτας για την τρίτη διακρατική τους συνάντηση. Η συνάντηση ήταν παραγωγική όπως μπορείτε να διαβάσετε και στα πρακτικά: safety4el.net/docs/2017_Malta meeting_Minutes.pdf