Αποτελέσματα του έργου.

Αναφορά σε σχέση με τις διαφορές στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε όλες τις χώρες-εταίρους

Κατεβάστε την αναφορά στα:

Αγγλικά
Δανέζικα
Ελληνικά
Μαλτέζικα
Ισπανικά

Αναφορά σε σχέση με την κατάρτιση σε θέματα ασφαλείας και διαγνωστικά τεστ για ηλεκτρολόγους σε όλες τις χώρες-εταίρους

Κατεβάστε την αναφορά στα:

Αγγλικά
Δανέζικα
Ελληνικά
Μαλτέζικα
Ισπανικά

Οδηγός Διδασκαλίας με τη χρήση του Scaffolding

Ο Οδηγός περιγράφει πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το υλικό εντός περιεχομένου CLIL (Content and Language Integrated Lesson) που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Safety4El. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο CLIL και το scaffolding μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητευόμενους να δουλεύουν καλύτερα με αφηρημένα θέματα.

Κατεβάστε τον οδηγό στα:

Αγγλικά
Δανέζικα
Ελληνικά
Μαλτέζικα
Ισπανικά

Διδακτέα ύλη/Οδηγός Μαθημάτων

Κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή του μαθήματος με υποδειγματικές περιγραφές μαθημάτων για τη διεξαγωγή του μαθήματος ως “αυτόνομο”, σε ολοκληρωμένες τάξεις με μικτή μάθηση.

Κατεβάστε τον οδηγό στα:

Αγγλικά
Δανέζικα
Ελληνικά
Μαλτέζικα
Ισπανικά

Ο ιστότοπος που φιλοξενεί το σύστημα OER

Ο ιστότοπος που φιλοξενεί το σύστημα OER: με χωρο αναρτησεων, υλικό διδασκαλίας, διδακτικων υποθεσεων, διαγνωστικων τεστ, ενσωμάτωση με κοινωνικά μέσα για ανταλλαγή πρακτικών και συνδέτικους ιστότοπους (π.χ. με κανονισμούς, οργανισμούς πιστοποίησης, πηγες κ.λπ.)

Εισηγήσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των ηλεκτρολόγων στην Ευρώπη

Αναφορά με συστάσεις για μαθήματα ή/και τεστ που οδηγούν σε μια πιο βελτιωμένη ασφάλεια για τους ηλεκτρολόγους στην Ευρώπη

Κατεβάστε την αναφορά στα:

Αγγλικά
Δανέζικα
Ελληνικά
Μαλτέζικα
Ισπανικά

Μοιραστείτε το υλικό σας

Αυτό το τμήμα της ιστοσελίδας επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να φορτώνουν και να μοιράζονται υλικό κατάλληλο για τη διδασκαλία και τη μάθηση σχετικά με θέματα ασφάλειας.

Επισυνάψτε ένα αρχείο .zip (max 10mb) με το υλικό σας ή τοποθετήστε ένα σύνδεσμο στο παραπάνω κείμενο.

Έχω τα πνευματικά δικαιώματα / την άδεια να μοιράζομαι το επισυναπτόμενο υλικό


Shared Resources

European Agency for Safety and Health at Work: https://osha.europa.eu/


Review of successful Occupational Safety and Health benchmarking initiatives: Visit the site.


Questions relating to:

  • New or rewired domestic and similar installations
  • Alterations and additions in domestic and similar premises
  • New installations (places of work)

http://alturl.com/auuku (Wordlinked) ©2016 Electrical Safety First


Questions relating to:

  • Periodic inspection, testing, certification and reporting.

http://alturl.com/3zmxb (Wordlinked) ©2016 Electrical Safety First


An overview of The Electrical Safety Act, executive orders, standards and information about electrical installations, electrical plants and electrical equipment in the jurisdiction of The Danish Safety Technology Authority http://elsikkerhedsregler.dk/en


Act on the Safety of Electrical Plants, Electrical Installations and Electrical Equipment (the Electrical Safety Act) http://elsikkerhedsregler.dk/en/electrical-safety-act


Wikipedia article on IEC 60364 Electrical Installations for Buildings: https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60364


The Electrical Installation Guide (and now Wiki) by Schneider Electric is to help electrical designers and contractors to design electrical installations according to standards such as the IEC60364 or other relevant standards:  http://www.electrical-installation.org/enwiki/Main_Page


Working on switchboards can be involved with risk. The Danish Sikkerhedsstyrelsen has made a video where you will learn about the procedures to avoid risk and take care of your own safety: https://www.sik.dk/Global/English/Working-on-switchboards


Application forms to be used if you have completed a qualification outside Denmark (in another EU or EEA country) and wish to obtain authorisation in Denmark http://www.sik.dk/Global/English/Authorisation-and-approval/Application-forms


Wikipedia article on Electrical wiring in the United Kingdom: https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_wiring_in_the_United_Kingdom


Short clips of Napo facing various electrical hazards: https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations


Ενημερωτικό δελτίο.

11

Ενότητες μαθήματος