Η Βαλεντίνα Κάνινα και ο Κέντ Άντερσεν παρουσίασαν τα αποτελέσματα του έργου κατά το πρώτο χρόνο εργασιών του, με βίντεο που δείχνουν θέματα από περιπτωσιακές μελέτες καθώς και την ιστοσελίδα του έργου με Εκπαιδευτικές Πηγές Ανοικτού Τύπου στο Διαδίκτυο (OER – Open Educational Resources).