Γνωρίστε τις ομάδες του Ευρωπαϊκού Έργου Safety4El στη Θεσσαλονίκη

Το Safety4El έγινε δεκτό για παρουσιάσεις στρογγυλής τραπέζης στη Θεσσαλονίκη.…


Εκτίμηση Κινδύνου Υπόθεση 1

Η υπόθεση βασίζεται στους συμμετέχοντες που παρακολουθούν ένα βίντεο όπου θα…


Ο Οδηγός της Εκπαιδευτικής Μεθόδου Scaffolding έτοιμος για να τον Κατεβάσετε

Ο Οδηγός Scaffolding περιγράφει τον τρόπο χρήσης των υλικών Safety4El σε ένα…


Γλωσσικές εκδόσεις της ιστοσελίδας

Οι ομάδες του έργου προετοιμάζουν τώρα τις περιοχές του ιστότοπου έτσι όλες οι…


Τα ενημερωτικά φυλλάδια του έργου είναι έτοιμα για να τα κατεβάσετε

Οι ομάδες του έργου έχουν ετοιμάσει ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία είναι τώρα…


Συνάντηση ιστοσελίδας με τον κύριο ιστό

Την 1η Δεκεμβρίου οι Kent Andersen και William Lynge εισήχθηκαν στην ιστοσελίδα…


Η Εναρκτήρια Συνάντηση στις Βρυξέλλες

Η σύμπραξη του έργου συναντήθηκε στις Βρυξέλλες στις 2 Νοεμβρίου για να…


Στρογγυλή τράπεζα στη Βαλένθια

Δύο εκπρόσωποι της κοινοπραξίας Safety4El, η Anabel Menica και ο Kent Andersen,…


Διάδοση του έργου κατά τη διάρκεια της διάσκεψης EBBD στο Aalborg

Το Safety4El προσκλήθηκε στο συνέδριο του  European Business Baccalaureate…


Λόγοι υποβολής του έργου στη Δανία

Στη Δανία, το Εθνικό Κέντρο Ερευνών για το Περιβάλλον στην Εργασία απέστειλε…