Η υπόθεση βασίζεται στους συμμετέχοντες που παρακολουθούν ένα βίντεο όπου θα επισημαίνουν όλα τα θέματα περιβάλλοντος εργασίας που παρατηρούν κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Τα θέματα ασφάλειας και εργασίας που παρουσιάζονται στο βίντεο είναι:

  • Διαταραχή στην εργασία
  • Προστατευτικός εξοπλισμός για τα μάτια και τα αυτιά
  • Διαταραχή στον πάγκο εργασίας / χώρο εργασίας
  • Εύφλεκτα υγρά (ελαφρύτερα υγρά, απορρυπαντικά κλπ.) στο χώρο εργασίας
  • Εύφλεκτα υλικά (χαρτόνι, χαρτί, κ.λπ.) στο χώρο εργασίας
  • Χρήση εξοπλισμού εργασίας (γωνιακός μύλος) χωρίς ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια ασφαλείας)
  • Χρήση εξοπλισμού εργασίας (γωνιακός μύλος) χωρίς ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (προστατευτικά γυαλιά)
  • Χρήση εξοπλισμού εργασίας (γωνιακός μύλος) χωρίς ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (προστασία ακοής)
  • Τεχνική βοήθεια (γωνιακός μύλος) χωρίς προφυλακτήρα και λαβή

Κατεβάστε την υπόθεση στα: