Denne undervisningssituation er baseret på, at eleverne ser en film, hvor de skal udpege, alle de arbejdsmiljørelaterede problemstillinger som de observerer, imens de ser filmen.

De arbejdsmiljørelaterede problemstillinger i ”Risikovurdering 1” der skal bearbejdes/gennemgås i klasserummet er:

  • Roderi på arbejdspladsen
  • Værnemidler til øjne og ører
  • Roderi på filebænken/arbejdsstedet
  • Brandbare væsker (tændvæske, rensemidler m.m.) på arbejdspladsen
  • Brandbare materialer (pap, papir m.m.) på arbejdspladsen
  • Brug af tekniske hjælpemidler (vinkelsliber) uden personlige værnemidler (handsker)
  • Brug af tekniske hjælpemidler (vinkelsliber) uden personlige værnemidler (beskyttelsesbriller)
  • Brug af tekniske hjælpemidler (vinkelsliber) uden personlige værnemidler (høreværn)
  • Teknisk hjælpemiddel (vinkelsliber) uden skærm og håndtag

Download casen på