Valentina Chanina u Kent Andersen ippreżentaw l-outcomes tal-proġett għall-ewwel sena tal-proġett b’vidjows dwar temi ta’ sigurta` u l-websajt tal-proġett bir-Riżorsi Edukattivi Miftuħa.