Pamflets u sommarju tal-Proġett:


Niżżel il-pamflet tal-proġett bil:

Numru ta’ identifikazzjoni tal-proġett: KA202-2016-016

Perjodu tal-proġett: mill-1 ta’ Settembru 2016 sal-31 ta’ Awwissu 2019

In-numru ta’ inċidenti fuq il-post tax-xogħol fl-UE ivarja ħafna. Pereżempju, skont ir-rata ta’ inċidenti fatali (kull 100,000 ħaddiem) fuq il-post tax-xogħol, fid-Danimarka hemm medja ta’ inċidenti li tqarreb sew il-medja Ewropea, imma xorta waħda għadha d-doppju tal-inċidenti li jiġru fir-Renju Unit. Din l-istatistika (Eurostat, ESAW, 2012) tinħadem wara li jitnaqqsu n-numru tal-imwiet li jsiru waqt it-trasport ta’ persuni li jkunu sejrin minn u lejn il-post tax-xogħol. Statistika bħal din insibuha wkoll Spanja, Ċipru u Malta.

Waħda mid-differenzi hi li mill-pajjiżi sieħba fil-proġett, hu biss ir-Renju Unit li jobbliga lil min jaħdem joqgħod għall-eżamijiet regolari. Nagħtu każ, ħaddiema fir-Renju Unit li jmissu l-elettriku huma obbligati li jgħaddu minn eżami fuq is-saħħa u s-sigurtà (Fl-Industrija tal-Bini u l-Kostruzzjoni).

In-National Research Centre for the Working Environment tad-Danimarka bagħat 50,000 kwestjonarju lil ħaddiema impjegati u li minnhom rċieva lura 27,000 (Marzu 2014). Dan wera li, meta tqabbel ma’ gruppi oħra ta’ xogħol, l-elektrixins huma involuti f’medja ogħla ta’ inċidenti u medja ogħla ta’ ħsara minn strapazz. Xi ftit eżempji juru dan. Nagħtu każ xogħol li jsir għarkopptejh jew kokka 61.19% mqabbel mal-medja tal-gruppi l-oħra ta’ 17.2%, irfigħ u ġar għal aktar minn kwart tal-ħin tax-xogħol 56.57% mqabbel mal-medja tal-gruppi l-oħra ta’ 30.68%, u li jagħmel xogħol b’dirgħajh merfugħin ’il fuq 51.43% mqabbel mal-medja ta’ gruppi oħrajn ta’ 18.33%.

Ir-regolamenti differenti fuq taħriġ għas-sigurtà/eżamijiet għall-elektrixins huma ta’ xkiel għall-mobilità. Dan il-proġett jaħseb biex jipprova jwarrab dan l-ixkiel billi jiżviluppa materjal eLearning (kemm verżjonijiet onlajn u kemm korsijiet tradizzjonali) sabiex jgħin fit-tagħlim tas-sigurtà li għandu x’jaqasam ma’ xogħol fuq elettriku ħaj, tiswijiet u l-bqija. Jaħseb ukoll dwar kif jistgħu jsiru eżamijiet kemm qabel u wara bħala parti mit-tagħlim dwar l-ambjent tax-xogħol u s-sigurtà tal-elektrixins.

Il-kontenut tal-moduli tal-kors se jiġi ppreparat biex ikun jista’ jintuża bħala parti minn CLIL (Content and Language Integrated Learning). L-iscaffolding tal-CLIL se jkun ibbażat l-aktar fuq unitajiet onlajn bil-kliem kollu f’ħolqa ma’ dizzjunarji f’118-il lingwa. Dan se jgħin nies tas-sengħa u apprendisti biex ikunu ppreparati għall-mobilità.

Il-proġett hu mmirat speċjalment għal żewġ gruppi speċifici mill-istess settur – elektrixins u apprendisti tal-elektrixins – imma l-parti l-kbira tal-outcomes proponuti se jkunu tajbin għall-impjegati u l-apprendisti kollha fl-industrija tal-kostruzzjoni.

Il-konsorzju tal-proġett fih ħames kulleġġi vokazzjonali (Syddansk Erhvervsskole, Politeknika Ikastegia Txorierri S. Coop, Bridgwater and Taunton College, Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija, u Intercollege) li jippreżentaw id-Danimarka, Ċipru, ir-Renju Unit, Malta u Spanja (min-naħa Baska) u Organizzazzjoni mhux Governattiva Ewropea (European Forum of Technical and Vocational Education and Training) b’aċċess dirett għan-netwerks mal-Ewropa kollha u dawk li jiffurmaw il-politika.

Il-proġett se jibda billi jagħraf id-differenzi fir-regolamenti dwar it-taħriġ dwar is-sigurtà u/jew eżamijiet għall-elektrixins kif ukoll differenzi bejn installazzjonijiet elettriċi f’dawn il-pajjiżi. It-timijiet tal-Kulleġġi se jiżviluppaw OER (Open Educational Resource) ibbażat fuq websajt, u li se jkun fih materjal u każijiet għal taħriġ ta’ Assessjar ta’ Riskju interattivi tajba ħafna u multimidjali, u għadd kbir ta’ mistoqsijiet b’għażliet multipli dwar sigurtà għal elektrixins u ħaddiema oħra fl-industrija tal-kostruzzjoni. Il-materjal tat-taħriġ se jkun bid-Daniż, l-Ingliż, il-Grieg, il-Malti u l-Ispanjol.

Biex jesplojtjaw l-outcomes tal-proġett, l-imsieħba se jippreparaw kurrikuli li juru kif jintużaw ir-riżorsi fuq bażi individwali (tagħlim onlajn) u tagħlim fi klassi.

Matul il-proġett il-materjal żviluppat se jkun ittestjat ħalli wieħed jara kemm ikun effettiv meta mqabbel mas-sistema eżistenti (ECS-test) tar-Renju Unit.

L-imsieħba fil-proġett, b’assoċjazzjoni ma’ organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem u junjins, se jinvestigaw u jaħdmu għall-akkreditazzjoni tal-outcomes / eżamijiet mifruxa mal-pajjiżi msieħba li qegħdin jipparteċipaw. Akkreditazzjoni bħal din se telimina kull xkiel ta’ mobilità u fl-istess ħin tħares minn diżgrazzji marbuta ma’ lbies u xogħol.

Project consortium:

Coordinator

SYDDANSK ERHVERVSSKOLE, Denmark
Contact: Kent Andersen,
E-mail: ka@sde.dk
Website: www.sde.dk

Partner

BRIDGWATER AND TAUNTON COLLEGE, UK
Contact: Jon Harding,
E-mail: HARDINGJO@bridgwater.ac.uk
Website: www.bridgwater.ac.uk

Partner

EFVET, Belgium
Contact: Valentina Chanina,
E-mail: efvet-office@efvet.org
Website: www.efvet.org

Partner

INTERCOLLEGE, Cyprus
Contact: Maria Theodorou,
E-mail: theodorou.m@unic.ac.cy
Website: www.intercollege.ac.cy

Partner

POLITEKNIKA TXORIERRI, Spain
Contact: Anabel Menica,
E-mail: amenica@txorierri.net
Website: www.txorierri.net

Partner

MCAST, Malta
Contact: Marjohn Demanuele,
E-mail: marjohn.demanuele@mcast.edu.mt
Website: www.mcast.edu.mt

Kun żgur li timxi magħna.

Fuq Twitter.

Safety4El's Twitter avatar
Safety4El
@safety4el

Safety4El Summary of project results - mailchi.mp/ebc07283c7c6/safety4el-summary-of-project-results

Safety4El's Twitter avatar
Safety4El
@safety4el

The Safety4El project will be presented at the EfVET 2019 conference on the Azores. The presentation will demonstra… twitter.com/i/web/status/1143103182182244352

SEGWINA FUQ TWITTER

Kun żgur li timxi magħna.

Fuq Facebook.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to admins:
Problem displaying Facebook posts.

Error: (#10) To use "Page Public Content Access", your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook.
Solution: See here for how to solve this error.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to admins:
Problem displaying Facebook posts.

Error: (#10) To use "Page Public Content Access", your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook.
Solution: See here for how to solve this error.
SEGWINA FUQ Facebook