From http://www.safety4el.net/moodle/course/view.php?id=4 the project now offers eleven badges for our users:

General Health Safety at Work-Γενική Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Η βεβαίωση απονέμεται για τη επιτυχία στην εξέταση στον τομέα των Γενικών Όρων Ασφάλειας και Υγείας στον Χώρο Εργασίας για την “Εξέταση Μέρος Ένα” όσο και της “Εξέτασης Μέρος Δύο” με τουλάχιστον 85% σωστές απαντήσεις.

Manual Handling Operations-Χειρονακτικές Εργασίες. Η βεβαίωση απονέμεται για τη επιτυχία στην εξέταση στον τομέα Λειτουργιών Χειροκίνητου Χειρισμού για την “Εξέταση Μέρος Ένα” όσο και της “Εξέτασης Μέρος Δύο” με τουλάχιστον 85% σωστές απαντήσεις.

Reporting Accidents-Αναφορά Ατυχημάτων. Η βεβαίωση απονέμεται για τη επιτυχία στην εξέταση στον τομέα Αναφορά Ατυχημάτων για την “Εξέταση Μέρος Ένα” όσο και της “Εξέτασης Μέρος Δύο” με τουλάχιστον 85% σωστές απαντήσεις.

Personal Protective Equipment at Work-Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός στην Εργασία. Η βεβαίωση απονέμεται για τη επιτυχία στην εξέταση στον τομέα Προσωπικού Προστατευτικού Εξοπλισμού στο Χώρο Εργασίας για την “Εξέταση Μέρος Ένα” όσο και της “Εξέτασης Μέρος Δύο” με τουλάχιστον 85% σωστές απαντήσεις.

Health and Hygiene-Υγεία και Υγιεινή. Η βεβαίωση απονέμεται για τη επιτυχία στην εξέταση στον τομέα Υγεία και Υγιεινή για την “Εξέταση Μέρος Ένα” όσο και της “Εξέτασης Μέρος Δύο” με τουλάχιστον 85% σωστές απαντήσεις.

Fire and Emergency-Πυρκαγιά και Έκτακτη Ανάγκη. Η βεβαίωση απονέμεται για τη επιτυχία στην εξέταση στον τομέα Πυρκαγιάς και της Έκτακτης Ανάγκης για την “Εξέταση Μέρος Ένα” όσο και της “Εξέτασης Μέρος Δύο” με τουλάχιστον 85% σωστές απαντήσεις.

Work at Height-Εργασία σε Ύψος. Η βεβαίωση απονέμεται για τη επιτυχία στην εξέταση στον τομέα των Εργασιών σε Ύψος για την “Εξέταση Μέρος Ένα” όσο και της “Εξέτασης Μέρος Δύο” με τουλάχιστον 85% σωστές απαντήσεις.

Work Equipment-Εξοπλισμός Εργασίας. Η βεβαίωση απονέμεται για τη επιτυχία στην εξέταση στον τομέα του Εξοπλισμού Εργασίας για την “Εξέταση Μέρος Ένα” όσο και της “Εξέτασης Μέρος Δύο” με τουλάχιστον 85% σωστές απαντήσεις.

Special Site Hazards-Ειδικοί Κίνδυνοι στο Εργοτάξιο. Η βεβαίωση απονέμεται για τη επιτυχία στην εξέταση στον τομέα Ειδικοί Κίνδυνοι στο Εργοτάξιο για την “Εξέταση Μέρος Ένα” όσο και της “Εξέτασης Μέρος Δύο” με τουλάχιστον 85% σωστές απαντήσεις.

Electrotechnical-Ηλεκτροτεχνικά. Η βεβαίωση απονέμεται για τη επιτυχία στην εξέταση στον τομέα Ηλεκτροτεχνικά για την “Εξέταση Μέρος Ένα” όσο και της “Εξέτασης Μέρος Δύο” με τουλάχιστον 85% σωστές απαντήσεις

Environmental-Περιβάλλον. Η βεβαίωση απονέμεται για τη επιτυχία στην εξέταση στον τομέα Περιβάλλον για την “Εξέταση Μέρος Ένα” όσο και της “Εξέτασης Μέρος Δύο” με τουλάχιστον 85% σωστές απαντήσεις.