Υποθέσεις ασφάλειας.


Η κοινοπραξία του έργου συνθέτει υποθέσεις ασφάλειας με πολυμέσα στο διαδίκτυο (βίντεο, ηχογραφήσεις και φωτογραφίες) ως προς τη κατάρτιση εκτίμησης κινδύνου.


Εργασία σε Ύψος

Η περιπτωσιακή αυτή μελέτη προϋποθέτει την παρακολούθηση ενός βίντεο από τους συμμετέχοντες οι οποίοι καλούνται να επισημάνουν όλα τα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον της εργασίας.  Μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε το βίντεο ούτως ώστε να δώσετε τον απαραίτητο χρόνο στους συμμετέχοντες να πάρουν σημειώσεις ως προς τις παρατηρήσεις τους.

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Εκτίμηση Κινδύνου 1

Η υπόθεση βασίζεται στους συμμετέχοντες που παρακολουθούν ένα βίντεο όπου θα επισημαίνουν όλα τα θέματα περιβάλλοντος εργασίας που παρατηρούν κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Τα θέματα ασφάλειας και εργασίας που παρουσιάζονται στο βίντεο είναι τα εξής:

 • Διαταραχή στην εργασία
 • Προστατευτικός εξοπλισμός για τα μάτια και τα αυτιά
 • Διαταραχή στον πάγκο εργασίας / χώρο εργασίας
 • Εύφλεκτα υγρά (ελαφρύτερα υγρά, απορρυπαντικά κλπ.) Στο χώρο εργασίας
 • Εύφλεκτα υλικά (χαρτόνι, χαρτί, κ.λπ.) στο χώρο εργασίας
 • Χρήση εξοπλισμού εργασίας (γωνιακός μύλος) χωρίς ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια ασφαλείας)
 • Χρήση εξοπλισμού εργασίας (γωνιακός μύλος) χωρίς ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (προστατευτικά γυαλιά)
 • Χρήση εξοπλισμού εργασίας (γωνιακός μύλος) χωρίς ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (προστασία ακοής)
 • Τεχνική βοήθεια (γωνιακός μύλος) χωρίς προφυλακτήρα και λαβή

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Εκτίμηση Κινδύνου 2

Η υπόθεση βασίζεται στους συμμετέχοντες που παρακολουθούν ένα βίντεο όπου θα επισημαίνουν όλα τα θέματα περιβάλλοντος εργασίας που παρατηρούν κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Τα θέματα ασφάλειας και εργασίας που παρουσιάζονται στο βίντεο είναι τα εξής:

 • Ευέλικτο καλώδιο παγιδευμένο σε κλειστή πόρτα – πρόβλεψη προβλημάτων / κινδύνων
 • Ελαττωματικός τεχνικός εξοπλισμός – (λυγισμένο πόδι αλουμινένιας σκάλας)
 • Τεχνικός εξοπλισμός – (Τρυπάνι ισχύος χωρίς εξάρτημα απόσπασης σκόνης)
 • Διάτρηση κοντά σε καλώδια τροφοδοσίας – προβλέψτε προβλήματα / κινδύνους
 • Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός – γάντια, προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά αυτιών, μάσκα για τη σκόνη
 • Εξοπλισμός ατομικής προστασίας – παπούτσια, παπούτσια ασφαλείας, χαλαρά παπούτσια σε σκάλες
 • Σκάλα τοποθετημένη πίσω από μια πόρτα – πρόβλεψη προβλημάτων / κινδύνων
 • Ελαστικό επισκευασμένο με ταινία – ακατάλληλη λύση

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Εργασία σε πίνακες ηλεκτροδότησης – κίνδυνοι και ασφάλεια

Η υπόθεση βασίζεται στην παρακολούθηση ενός βίντεο το οποίο ασχολείται με διάφορα θέματα ασφάλειας:

 • εργασία χωρίς παροχή ηλεκτρισμού
 • εργασία με παροχή ηλεκτρισμού
 • Προστατευτικό εργαλείο
 • Μόνωση
 • Εργαλεία
 • Αντικατάσταση του RCD
 • Αξιολόγηση και μέτρηση κινδύνου
 • Βραχυκυκλώματα και συνέπειες

Το φυλλάδιο για τους εκπαιδευομένους  περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εργασία σε πίνακα ηλεκτροδότησης;
 • Ονομάστε μερικό από τον ΕΑΠ (Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας) και πότε να χρησιμοποιήσετε ΕΑΠ.
 • Εξηγήστε πώς θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση επικινδυνότητας για την εργασία στη διανομή ηλεκτρισμού από πίνακα ηλεκτροδότησης;
 • Ακολουθείτε πάντα τις προφυλάξεις ασφαλείας που εμφανίζονται στο βίντεο; Γιατί όχι;

Κατεβάστε την υπόθεση σε:


Εκτίμηση Κινδύνου 1 – μια υπόθεση ασφάλειας

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες:

Σημειώστε όλα τα θέματα ασφάλειας και εργασίας που παρατηρείτε κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Παίξτε το βίντεο

Εκτίμηση Κινδύνου 2 – μια υπόθεση ασφάλειας

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες:

Σημειώστε όλα τα θέματα ασφάλειας και εργασίας που παρατηρείτε κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Παίξτε το βίντεο

Εκτίμηση Κινδύνου 3 – μια υπόθεση ασφάλειας

Οδηγίες για τους συμμετέχοντες:

Σημειώστε όλα τα θέματα ασφάλειας και εργασίας που παρατηρείτε κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Παίξτε το βίντεο

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε την πρόοδο μας.

Στο Twitter.

Safety4El's Twitter avatar
Safety4El
@safety4el

Learn about shocking situations with NAPO tinyurl.com/zwzk38w

Safety4El's Twitter avatar
Safety4El
@safety4el

We are preparing cases for safety training. One case uses a video from the Danish Safety Authority, w. Greek text: youtu.be/sbaXN5cMxpk

Show Media
Ακολουθείστε μας στο Twitter

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε την πρόοδο μας.

Στο Facebook.

Ακολουθείστε μας στο Facebook