Υποθέσεις ασφάλειας.


Η κοινοπραξία του έργου συνθέτει υποθέσεις ασφάλειας με πολυμέσα στο διαδίκτυο (βίντεο, ηχογραφήσεις και φωτογραφίες) ως προς τη κατάρτιση εκτίμησης κινδύνου.


PPE (Personal Protective Equipment) and Safety Signs

The case demonstrates proper work dressing, use of personal protective equipment, and safety signs in a workplace. The case involves two worksheets and a PowerPoint presentations.

Download Worksheet 1 in

Download Worksheet 2 in

Download the PowerPoint presentation in

Download the case description in

 


Special Site Hazards

The story reflects the hazards a worker can encounter on site. Inappropriate attitude and bad practices are shown, as well as good ones. The aim is for the users to define what is good and what should be avoided at a work site so the worker is kept safe and away from any hazards that can influence in any way his/her health and/or safety.

Link to the video: https://www.youtube.com/watch?v=TGaClfbWfU4 

Download the case in:


Χειρωνακτικές Εργασίες

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν το βίντεο και κατά την διάρκεια θα επισημαίνουν όλα τα προβλήματα στον χώρο εργασίας. Ίσως χρειαστεί να παίξετε το βίντεο αρκετές φορές, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν χρόνο να σημειώσουν τις παρατηρήσεις τους.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν το βίντεο:

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Safe Isolation – a Virtual Reality case

This VR (Virtual Reality) case study will enable the learners to view and interact with the working environments in the safety of the classroom environment.

Learners should explore at their own pace giving them greater depth of the working environment than traditional resources such as posters, hand-outs and books.

How to watch the VR video:

 • On a computer you can use the mouse to move around the room.
 • On Tablets and Smartphones. The use of hand held mobile devices such as iPhones, iPads or similar devices will give a better result with the ability to use the real time motion tracking sensors. You can download VR viewing apps from Google Play or APP Store

Σύνδεσμος βίντεο: https://youtu.be/w5Uum3PPOps

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Workshop Signs and Personal Protective Equipment

This VR (Virtual Reality) case study will enable the learners to view and interact with the working environments in the safety of the classroom environment.

Learners should explore at their own pace giving them greater depth of the working environment than traditional resources such as posters, hand-outs and books.

How to watch the VR video:

 • On a computer you can use the mouse to move around the room.
 • On Tablets and Smartphones. The use of hand held mobile devices such as iPhones, iPads or similar devices will give a better result with the ability to use the real time motion tracking sensors. You can download VR viewing apps from Google Play or APP Store

Σύνδεσμος βίντεο: https://youtu.be/tKr3YvrgO3M

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Υγεία και Υγιεινή Κακές Πρακτικές

Σε ένα βίντεο, παρουσιάζονται διάφορες καταστάσεις εργασίας στις οποίες εμφανίζονται προβλήματα που σχετίζονται με ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση εργαλείων.

Σύνδεσμος βίντεο: https://youtu.be/-0VSj1u7-J0

 

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Υγεία και Υγιεινή Χημικών Προϊόντων

Σε ένα βίντεο, παρουσιάζονται διάφορες καταστάσεις εργασίας στις οποίες εμφανίζονται προβλήματα που σχετίζονται με ζημιές που προκαλούνται από χημικά προϊόντα.

Σύνδεσμος βίντεο: https://youtu.be/qt8KKECwX-c

 

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Υγεία και Υγιεινή Θόρυβος

Σε ένα βίντεο παρουσιάζονται διάφορες καταστάσεις εργασίας στις οποίες εμφανίζονται προβλήματα που σχετίζονται με τις ζημίες που προκαλούνται από τον θόρυβο κατά την εργασία.

Σύνδεσμος βίντεο: https://youtu.be/BxCku4GRUko

 

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Υγεία και Υγιεινή Προστασία του δέρματος

Παρουσιάζονται διάφορες καταστάσεις εργασίας στις οποίες εμφανίζονται προβλήματα σχετικά με την περιποίηση του δέρματος.

Σύνδεσμος βίντεο: https://youtu.be/DlFmNADqfNQ

 

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι

Ένα βίντεο στο οποίο οι δράσεις που σχετίζονται με την εργασία προκαλούν περιβαλλοντικά προβλήματα. Η υπόθεση βασίζεται στους συμμετέχοντες που παρακολουθούν ένα βίντεο στο οποίο καλούνται να υποδείξουν όλες τις προβληματικές ενέργειες που αφορούν στο περιβάλλον τις οποίες παρατηρούν κατά τη διάρκεια του βίντεο. Ίσως χρειαστεί, το βίντεο να παιχτεί αρκετές φορές, ώστε οι συμμετέχοντες να έχουν χρόνο να σημειώσουν τις παρατηρήσεις τους.

Σύνδεση με το βίντεο: https://youtu.be/D0FFz2Wh4f0

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Υγεία και κίνδυνοι (σε εργαστήριο συγκόλλησης)

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν την υγεία και τους κινδύνους στον τόπο εργασίας, συγκεκριμένα στις εργασίες που σχετίζονται με τη συγκόλληση σε εργαστήριο.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν βίντεο (Υγεία και Κίνδυνοι – συγκόλληση), θα εντοπίσουν τους κινδύνους και θα τους αναλύσουν. Σύνδεσμος για το βίντεο: https://youtu.be/5g-9u2yzMAE

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Υγεία και κίνδυνοι (σε εργοτάξιο)

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την υγεία και τους κινδύνους στον τόπο εργασίας, και συγκεκριμένα στις εργασίες που σχετίζονται με τις επιτόπιες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν ένα βίντεο (Υγεία και Κίνδυνοι), εντοπίζουν τους κινδύνους και τους αναλύουν.
Σύνδεσμος για το βίντεο: https://youtu.be/JOqNoiY-Crc

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Εξοπλισμός εργασίας

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις προληπτικές διαδικασίες στον τόπο εργασίας, και συγκεκριμένα στις εργασίες που σχετίζονται με την ηλεκτρική εργασία και τον τρόπο αποφυγής τους.

Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν ένα βίντεο (Εξοπλισμός εργασίας), εντοπίζουν κινδύνους και τους αναλύουν. Σύνδεσμος για το βίντεο: https://youtu.be/huQyiFbW3c8

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Πυρκαγιά και έκτακτα περιστατικά

Η περίπτωση χρησιμοποιεί ένα βίντεο τρισδιάστατης εικονικής πραγματικότητας, όπου ο χρήστης μπορεί να μετακινηθεί γύρω από ένα κτίριο (σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το ποντίκι) και να κάνει επιλογές επιλέγοντας τις «κόκκινες κηλίδες». Ο στόχος είναι να εγκαταληφθεί το κτίριο, το οποίο έχει πάρει φωτιά, και ο χρήστης να πάει στο σημείο συνάντησης.

Το βίντεο VR είναι ένα μεγάλο αρχείο (150MB), οπότε παρακαλούμε να έχετε υπομονή κατά τη λήψη.

Για να αναπαραγάγετε το βίντεο VR, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στη συσκευή σας το πιο πρόσφατο πρόγραμμα Adobe Flash Player.

Κατεβάστε την υπόθεση στα:

Κατεβάστε το βίντεο VR σε:


Εργασία σε Ύψος

Η περιπτωσιακή αυτή μελέτη προϋποθέτει την παρακολούθηση ενός βίντεο από τους συμμετέχοντες οι οποίοι καλούνται να επισημάνουν όλα τα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον της εργασίας.  Μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβετε το βίντεο ούτως ώστε να δώσετε τον απαραίτητο χρόνο στους συμμετέχοντες να πάρουν σημειώσεις ως προς τις παρατηρήσεις τους.

Κατεβάστε την υπόθεση στα:

Παρακολουθείστε το βίντεο στα:


Βραχυκύκλωμα και συνέπεια

Αφήστε τους συμμετέχοντες στο μάθημα να παρακολουθήσουν το βίντεο (Περίπου 2 λεπτά), είτε όλοι μαζί είτε μεμονωμένα.

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Αξιολόγηση και μέτρηση κινδύνου

Αφήστε τους συμμετέχοντες στο μάθημα να παρακολουθήσουν το βίντεο (Περίπου 1,5 λεπτά), είτε όλοι μαζί είτε μεμονωμένα.

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Αντικατάσταση του RCD

Αφήστε τους συμμετέχοντες στο μάθημα να παρακολουθήσουν το βίντεο (Περίπου 2 λεπτά), είτε όλοι μαζί είτε μεμονωμένα.

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Εργαλεία

Αφήστε τους συμμετέχοντες στο μάθημα να παρακολουθήσουν το βίντεο (Περίπου 1,5 λεπτά), είτε όλοι μαζί είτε μεμονωμένα.

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Μόνωση

Αφήστε τους συμμετέχοντες στο μάθημα να παρακολουθήσουν το βίντεο (Περίπου 2,5 λεπτά), είτε όλοι μαζί είτε μεμονωμένα.

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Ηλεκτροφόρα εργασία

Αφήστε τους συμμετέχοντες στο μάθημα να παρακολουθήσουν το βίντεο (Περίπου 2 λεπτά), είτε όλοι μαζί είτε μεμονωμένα.

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Μη ηλεκτροφόρα εργασία

Αφήστε τους συμμετέχοντες στο μάθημα να παρακολουθήσουν το βίντεο (Περίπου 3 λεπτά), είτε όλοι μαζί είτε μεμονωμένα.

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Κίνδυνοι και ασφάλεια

Αφήστε τους συμμετέχοντες στο μάθημα να παρακολουθήσουν το βίντεο (Περίπου 7 λεπτά), είτε όλοι μαζί είτε μεμονωμένα.

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Εκτίμηση Κινδύνου 1

Η υπόθεση βασίζεται στους συμμετέχοντες που παρακολουθούν ένα βίντεο όπου θα επισημαίνουν όλα τα θέματα περιβάλλοντος εργασίας που παρατηρούν κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Τα θέματα ασφάλειας και εργασίας που παρουσιάζονται στο βίντεο είναι τα εξής:

 • Διαταραχή στην εργασία
 • Προστατευτικός εξοπλισμός για τα μάτια και τα αυτιά
 • Διαταραχή στον πάγκο εργασίας / χώρο εργασίας
 • Εύφλεκτα υγρά (ελαφρύτερα υγρά, απορρυπαντικά κλπ.) Στο χώρο εργασίας
 • Εύφλεκτα υλικά (χαρτόνι, χαρτί, κ.λπ.) στο χώρο εργασίας
 • Χρήση εξοπλισμού εργασίας (γωνιακός μύλος) χωρίς ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια ασφαλείας)
 • Χρήση εξοπλισμού εργασίας (γωνιακός μύλος) χωρίς ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (προστατευτικά γυαλιά)
 • Χρήση εξοπλισμού εργασίας (γωνιακός μύλος) χωρίς ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (προστασία ακοής)
 • Τεχνική βοήθεια (γωνιακός μύλος) χωρίς προφυλακτήρα και λαβή

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Εκτίμηση Κινδύνου 2

Η υπόθεση βασίζεται στους συμμετέχοντες που παρακολουθούν ένα βίντεο όπου θα επισημαίνουν όλα τα θέματα περιβάλλοντος εργασίας που παρατηρούν κατά τη διάρκεια του βίντεο.

Τα θέματα ασφάλειας και εργασίας που παρουσιάζονται στο βίντεο είναι τα εξής:

 • Ευέλικτο καλώδιο παγιδευμένο σε κλειστή πόρτα – πρόβλεψη προβλημάτων / κινδύνων
 • Ελαττωματικός τεχνικός εξοπλισμός – (λυγισμένο πόδι αλουμινένιας σκάλας)
 • Τεχνικός εξοπλισμός – (Τρυπάνι ισχύος χωρίς εξάρτημα απόσπασης σκόνης)
 • Διάτρηση κοντά σε καλώδια τροφοδοσίας – προβλέψτε προβλήματα / κινδύνους
 • Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός – γάντια, προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά αυτιών, μάσκα για τη σκόνη
 • Εξοπλισμός ατομικής προστασίας – παπούτσια, παπούτσια ασφαλείας, χαλαρά παπούτσια σε σκάλες
 • Σκάλα τοποθετημένη πίσω από μια πόρτα – πρόβλεψη προβλημάτων / κινδύνων
 • Ελαστικό επισκευασμένο με ταινία – ακατάλληλη λύση

Κατεβάστε την υπόθεση στα:


Εργασία σε πίνακες ηλεκτροδότησης – κίνδυνοι και ασφάλεια

Η υπόθεση βασίζεται στην παρακολούθηση ενός βίντεο το οποίο ασχολείται με διάφορα θέματα ασφάλειας:

 • εργασία χωρίς παροχή ηλεκτρισμού
 • εργασία με παροχή ηλεκτρισμού
 • Προστατευτικό εργαλείο
 • Μόνωση
 • Εργαλεία
 • Αντικατάσταση του RCD
 • Αξιολόγηση και μέτρηση κινδύνου
 • Βραχυκυκλώματα και συνέπειες

Το φυλλάδιο για τους εκπαιδευομένους  περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 • Ποιες είναι οι απαιτήσεις για τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εργασία σε πίνακα ηλεκτροδότησης;
 • Ονομάστε μερικό από τον ΕΑΠ (Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας) και πότε να χρησιμοποιήσετε ΕΑΠ.
 • Εξηγήστε πώς θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση επικινδυνότητας για την εργασία στη διανομή ηλεκτρισμού από πίνακα ηλεκτροδότησης;
 • Ακολουθείτε πάντα τις προφυλάξεις ασφαλείας που εμφανίζονται στο βίντεο; Γιατί όχι;

Κατεβάστε την υπόθεση σε:


Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε την πρόοδο μας.

Στο Twitter.

Safety4El's Twitter avatar
Safety4El
@safety4el

We have now completed 26 cases in five languages, each case using multimedia like video and PowerPoints: safety4el.net/safety-cases/

Safety4El's Twitter avatar
Safety4El
@safety4el

Learn about shocking situations with NAPO tinyurl.com/zwzk38w

Ακολουθείστε μας στο Twitter

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε την πρόοδο μας.

Στο Facebook.

Electrical installation - the work man need to understand the danger in the use and practice of electricity, to learn how to protect oneself and how to treat an electrical incident.
How to use the equipment we would like demonstrates the correct video: safety4el.net/safety-cases/
... See MoreSee Less

3 weeks ago

Ακολουθείστε μας στο Facebook