Κατά τη διάρκεια της 3ης συνάντησης του έργου, ο Russell Tucker παρουσίασε μια νέα περίπτωση ασφάλειας με μια διαδραστική εικόνα που σκοπό έχει να δείξει τους κινδύνους και τον τρόπο αναγνώρισης τους. Ένα φύλλο εργασίας έχει επίσης προετοιμαστεί το οποίο δείχνει ότι η διαδικασία μάθησης λαμβάνει χώρα. Η υπόθεση/περίπτωση θα είναι σύντομα διαθέσιμη στις “Περιπτώσεις Ασφαλείας” της ιστοσελίδας μας.