Προτεραιότητες του έργου

Το έργο θα ενισχύσει τη διδασκαλία της ασφάλειας στην κατάρτιση των…