Παρουσίαση Στρογγυλής Τραπέζης της EfVET στην Θεσσαλονίκη

Η Βαλεντίνα Κάνινα και ο Κέντ Άντερσεν παρουσίασαν τα αποτελέσματα του έργου…


Διαβάστε τα πρακτικά που αφορούν στην τρίτη συνάντηση των ομάδων του έργου

Οι ομάδες του έργου συναντηθήκαν στην πόλη Πάολα της Μάλτας για την τρίτη…


Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός, μια Μελέτη Περίπτωσης Ασφάλειας

Κατά τη διάρκεια της 3ης συνάντησης του έργου, ο Russell Tucker παρουσίασε μια…


Καινούριο Υλικό έτοιμο προς χρήση

Οι ομάδες του έργου έχουν ετοιμάσει νέο υλικό στην πλατφόρμα Moodle. Μεταβείτε…


Γνωρίστε τις ομάδες του Ευρωπαϊκού Έργου Safety4El στη Θεσσαλονίκη

Το Safety4El έγινε δεκτό για παρουσιάσεις στρογγυλής τραπέζης στη Θεσσαλονίκη.…


Εκτίμηση Κινδύνου Υπόθεση 1

Η υπόθεση βασίζεται στους συμμετέχοντες που παρακολουθούν ένα βίντεο όπου θα…


Ο Οδηγός της Εκπαιδευτικής Μεθόδου Scaffolding έτοιμος για να τον Κατεβάσετε

Ο Οδηγός Scaffolding περιγράφει τον τρόπο χρήσης των υλικών Safety4El σε ένα…


Γλωσσικές εκδόσεις της ιστοσελίδας

Οι ομάδες του έργου προετοιμάζουν τώρα τις περιοχές του ιστότοπου έτσι όλες οι…


Τα ενημερωτικά φυλλάδια του έργου είναι έτοιμα για να τα κατεβάσετε

Οι ομάδες του έργου έχουν ετοιμάσει ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία είναι τώρα…


Συνάντηση ιστοσελίδας με τον κύριο ιστό

Την 1η Δεκεμβρίου οι Kent Andersen και William Lynge εισήχθηκαν στην ιστοσελίδα…