Ελέγξτε τις γνώσεις σας σε θέματα ασφάλειας

Το διαγνωστικό θα αποτελείται από ερωτήσεις που καλύπτουν έντεκα θέματα. Ο…