Διαβάστε τα πρακτικά που αφορούν στην τρίτη συνάντηση των ομάδων του έργου

Οι ομάδες του έργου συναντηθήκαν στην πόλη Πάολα της Μάλτας για την τρίτη…


Προσωπικός Προστατευτικός Εξοπλισμός, μια Μελέτη Περίπτωσης Ασφάλειας

Κατά τη διάρκεια της 3ης συνάντησης του έργου, ο Russell Tucker παρουσίασε μια…