Γνωρίστε τις ομάδες του Ευρωπαϊκού Έργου Safety4El στη Θεσσαλονίκη

Το Safety4El έγινε δεκτό για παρουσιάσεις στρογγυλής τραπέζης στη Θεσσαλονίκη.…


Εκτίμηση Κινδύνου Υπόθεση 1

Η υπόθεση βασίζεται στους συμμετέχοντες που παρακολουθούν ένα βίντεο όπου θα…


Ο Οδηγός της Εκπαιδευτικής Μεθόδου Scaffolding έτοιμος για να τον Κατεβάσετε

Ο Οδηγός Scaffolding περιγράφει τον τρόπο χρήσης των υλικών Safety4El σε ένα…


Γλωσσικές εκδόσεις της ιστοσελίδας

Οι ομάδες του έργου προετοιμάζουν τώρα τις περιοχές του ιστότοπου έτσι όλες οι…