Sikkerhedscases og materialer


Projektpartnerskabet udarbejder en række online multimediebaserede sikkerhedscases (video, lydoptagelser og billeder), som skal bruges til at øve risikovurdering.


 • Arbejde i højden

  Casen er baseret på, at deltagerne ser en video, hvor de skal iagttage de arbejdsmiljøproblemer der vises i videoen. Det kan være nødvendigt at vise videoen to gange for at give deltagerne tid til at notere deres observationer. Efter arbejdet med videoen skal deltagerne udføre en risikovurdering af et arbejde med opsætning af et solvarmeanlæg.

  Download casen på:


 • Kortslutninger og konsekvenser

  Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner. Lad deltagerne se videoen (ca. 2 minutter), enten fælles eller individuelt.

  Download casen med spørgsmål på:


 • Risikovurdering og målinger

  Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner. Lad deltagerne se videoen (ca. 1,5 minutter), enten fælles eller individuelt.

  Download casen med spørgsmål på:


 • Udskiftning af et HPFI relæ

  Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner. Lad deltagerne se videoen (ca. 2 minutter), enten fælles eller individuelt.

  Download casen med spørgsmål på:


 • Værktøj

  Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner. Lad deltagerne se videoen (ca. 1,5 minutter), enten fælles eller individuelt.

  Download casen med spørgsmål på:


 • Isolering/afdækning

  Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner. Lad deltagerne se videoen (ca. 2,5 minutter), enten fælles eller individuelt.

  Download casen med spørgsmål på:


 • Arbejde under spænding

  Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner. Lad deltagerne se videoen (ca. 2 minutter), enten fælles eller individuelt.

  Download casen med spørgsmål på:


 • Spændingsløst arbejde

  Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner. Lad deltagerne se videoen (ca. 3 minutter), enten fælles eller individuelt.

  Download casen med spørgsmål på:


 • Risici og sikkerhed

  Casen er baseret på, at man ser en video, som omhandler sikkerhedsemner. Lad deltagerne se videoen (ca. 7 minutter), enten fælles eller individuelt.

  Download casen med spørgsmål på:


Risikovurdering 1

Denne undervisningssituation er baseret på, at eleverne ser en film, hvor de skal udpege, alle de arbejdsmiljørelaterede problemstillinger som de observerer, imens de ser filmen.

De arbejdsmiljørelaterede problemstillinger i ”Risikovurdering 1” der skal bearbejdes/gennemgås i klasserummet er:

 • Roderi på arbejdspladsen
 • Værnemidler til øjne og ører
 • Roderi på filebænken/arbejdsstedet
 • Brandbare væsker (tændvæske, rensemidler m.m.) på arbejdspladsen
 • Brandbare materialer (pap, papir m.m.) på arbejdspladsen
 • Brug af tekniske hjælpemidler (vinkelsliber) uden personlige værnemidler (handsker)
 • Brug af tekniske hjælpemidler (vinkelsliber) uden personlige værnemidler (beskyttelsesbriller)
 • Brug af tekniske hjælpemidler (vinkelsliber) uden personlige værnemidler (høreværn)
 • Teknisk hjælpemiddel (vinkelsliber) uden skærm og håndtag

Download casen på


Risikovurdering 2

Denne undervisningssituation er baseret på, at eleverne ser en film, hvor de skal udpege, alle de arbejdsmiljørelaterede problemstillinger som de observerer, imens de ser filmen.

De arbejdsmiljørelaterede problemstillinger i ”Risikovurdering 2” der skal bearbejdes/gennemgås i klasserummet er:

 • Ledning i klemme i lukket dør – forudse problemer
 • Defekt teknisk hjælpemiddel – (skævt ben på alustige)
 • Teknisk hjælpemiddel – (boremaskine uden støvsuger)
 • Bore hul tæt på elkabler – forudse problemer
 • Personlige værnemidler – handsker, briller, øreværn, støvmaske
 • Personlige værnemidler – fodtøj – sikkerhedssko – ikke løstsiddende fodtøj på stiger
 • Stige placeret bagved dør – forudse problemer
 • Ledning repareret med tape – uhensigtsmæssig løsning

Download casen på


Arbejde på eltavler – risiko og sikkerhed

Denne undervisningssituation er baseret på en film fra Sikkerhedsstyrelsen, som behandler en række sikkerhedsemner:

 • Spændingsløst arbejde
 • Arbejde under spænding
 • Personlige værnemidler
 • Adskillelse
 • Værktøj
 • Udskiftning af RCD
 • Risikovurdering og målinger
 • Kortslutninger og konsekvenser

Uddelingsarket indeholder følgende opgaver:

 • Hvad er kravet til værktøj, der skal anvendes til arbejde under spænding?
 • Nævn nogle personlige værnemidler og hvornår de skal anvendes.
 • Forklar hvordan en risikovurdering skal udføres inden arbejde på en eltavle under spænding?
 • Følger du altid de sikkerhedsforholdsregler der vises i filmen? Eventuelt hvorfor ikke??

Download casen på


Risikovurdering 1 - en sikkerhedscase

Instruktion til deltagerne:
Skriv korte noter om alle de sikkerhedsproblemer I ser i filmen.

Afspil videoen

Et eksempel på en sikkerhedscase

Instruktion til deltagerne:
Skriv korte noter om alle de sikkerhedsproblemer I ser i filmen.

Afspil videoen

Et eksempel på en sikkerhedscase

Instruktion til deltagerne:
Skriv korte noter om alle de sikkerhedsproblemer I ser i filmen.

Afspil videoen

Følg projektet

På Twitter.

Safety4El's Twitter avatar
Safety4El
@safety4el

Learn about shocking situations with NAPO tinyurl.com/zwzk38w

Safety4El's Twitter avatar
Safety4El
@safety4el

We are preparing cases for safety training. One case uses a video from the Danish Safety Authority, w. Greek text: youtu.be/sbaXN5cMxpk

Show Media
Følg projektet på Twitter

Følg projektet

På Facebook.

Følg projektet på Facebook