Til brug for undervisning i sikkerhed og arbejdsmiljø har vi på adressen http://www.safety4el.net/moodle/course/view.php?id=6 forberedt en række små tests fordelt på elleve områder indenfor sikkerhed. De fleste tests er delt i to, og brugere, som besvarer disse med +85% rigtige, opnår en ”badge”. De mange tests er opbygget, så brugerne opnår ny viden – også ved forkerte besvarelser.

General Health  Safety at Work-Generel viden om helbred og sikkerhed på arbejdspladsen

Manual Handling Operations-Manuel håndtering af byrder

Reporting Accidents-Anmeldelse af arbejdsulykker

Personal Protective Equipment at Work-Personlige værnemidler

Health and Hygiene-Helbred og hygiejne

Fire and Emergency-Brand og nødsituationer

Work at Height-Arbejde i højden

Work Equipment-Arbejdsudstyr

Electrotechnical-Elektroteknisk sikkerhed

Environmental-Miljø