Projektets resultater/outputs.

Rapport om forskelle i elektriske installationer på tværs af deltagerlandene

Download rapporten på:

Engelsk
Dansk
Græsk
Maltesisk
Spansk

Rapport om sikkerhedskurser og tests for elektrikere i Safety4El partnerlandene

Download rapporten på:

Engelsk
Dansk
Græsk
Maltesisk
Spansk

Guide til stilladsering (scaffolding)

En guide, der viser hvordan de udviklede materialer kan anvendes til CLIL (Content and Language Integrated Learning) baseret undervisning. Guidens råd kan også bruges i klasser med elever fra andre lande.

Download guiden på:

Engelsk
Dansk
Græsk
Maltesisk
Spansk

Sikkerhedscases og materialer som viser sikkerhedproblemer

Start: 02-01-2017 Færdig: 31-08-2019

Online multimedia sikkerhedscases (video, lydoptagelser, og billeder) til øvelse i risikovurdering

Kursusguide

Start: 01-10-2017 Færdig: 31-08-2019

Guidelines med eksempler på hvordan Safety4El materialerne kan anvendes i klasser/kurser, i blended learning og tilbydes selvstuderende

Download kursusguiden på:

Engelsk
Dansk
Græsk
Maltesisk
Spansk

Download et eksempel på undervisning i arbejdsmiljø i en grundforløbsklasse: http://safety4el.net/docs/DK_Lektionsplan_GF_SWJ.docx

OER Platform

Start: 01-09-2016 Færdig: 31-08-2019

Dette website som indeholder gratis og frit tilgængelige materialer: Upload mulighed, Kursusmaterialer, case stories, link til test område med online tests, integration med sociale medier og meget andet.

Anbefalinger for forbedret sikkerhed for elektrikere i Europa

Start: 01-07-2019 Færdig: 31-08-2019

Rapport med anbefalinger om kursus og/eller tests som skal pege på forbedret sikkerhed for elektrikere i Europa

Download anbefalingerne på:

Engelsk
Dansk
Græsk
Maltesisk
Spansk

Del dine materialer med andre undervisere

Denne del af websitet gør det muligt for undervisere at uploade og dele materialer som er egnede til undervisning i arbejdsmiljø og sikkerhed.

Vedhæft eventuelt en .zip file (max 10mb) med dit materiale, eller skriv et link til materialet i feltet ovenover.

Jeg har rettighederne til materialet eller tilladelse til at dele det på denne website


Delte Ressourcer


Ny undersøgelse af langtidsvirkningen af elektriske stød.

Projektet om følger efter elulykker er på flere måder banebrydende forskning. Nu skal elektrikerne snart inddrages. Og de kan være med til at skrive et stykke forskningshistorie.

“Følger efter elulykker” er verdens første forløbsundersøgelse blandt elektrikere.

Formålet med projektet er at finde ud af, hvornår en elulykke giver helbredsproblemer. Hvilke symptomer får man? Hvorfor får nogle langvarige symptomer, mens andre tilsyneladende går fri?

Alle Dansk El-Forbunds erhvervsaktive medlemmer (ca. 20.000) inviteres til at deltage i undersøgelsen, der begynder 1. oktober 2019.

Deltagerne modtager et stort, indledende spørgeskema om deres fysiske og psykiske helbred. Det skal kun udfyldes 1 gang. Derefter får deltagerne en ugentlig sms med korte spørgsmål i et halvt år.

Følg løbende med her på elulykker.dk og få overblik over undersøgelsen af følger efter elulykker samt de vigtige resultater.


Effektiv tilsynsmetode i byggeriet fortsætter.

Evaluering konkluderer, at det helhedsorienterede tilsyn har været en succes

I november 2017 startede Arbejdstilsynet (AT) som et forsøg med at gennemføre det såkaldte helhedsorienterede tilsyn i bygge- og anlægsbranchen. Det afløste det hidtidige risikobaserede tilsyn og viste sig hurtigt som en god idé – og nu er det besluttet at fortsætte med dette tilsyn.

Læs mere på DEFs hjemside: https://www.def.dk/effektiv-tilsynsmetode-i-byggeriet-fortsaetter


HÅNDBOGEN – arbejdsmiljø i bygge og anlæg

Håndbogen – arbejdsmiljø i bygge og anlæg er en opslagsbog om arbejdsmiljø inden for bygge- og anlægsbranchen. Håndbogen vejleder i god arbejdsmiljøpraksis, samt hvordan Arbejdsmiljølovens regler kan følges i virksomheder og på byggepladsen.

Den nyeste version af håndbogen om arbejdsmiljø indenfor bygge & anlæg: http://www.haandbogen.info/da/


Generelt om personlige værnemidler

Personlige værnemidler er sikkerhedshjelme, åndedrætsværn eller lignende, der beskytter de ansatte under arbejdet. Gå til BFAs (Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg) hjemside om personlige værnemidler

Ergonomi

Ved at planlægge arbejdet rigtigt kan man minimere risikoen for
rygskader og andre skader på muskler og knogler bl.a. ved undgå tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

Gå til BFAs (Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg) websider om ergonomi


Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur: https://osha.europa.eu/dahttps://osha.europa.eu/da


Sikkerhedsstyrelsen og Elsikkerhedsregler:

Få overblik over elsikkerhedslov, bekendtgørelser, standarder og vejledninger omkring elektriske installationer, elektriske anlæg og elektrisk materiel på Sikkerhedsstyrelsens område. Gå til elsikkerhedsregler.dk


Faktaark om oversigt over lovpligtige kurser i bygge og anlæg

Dette faktaark indeholder en oversigt over de lovpligtige uddannelser inden for bygge- og anlægsområdet samt markering af, hvilke uddannelser der er omfattet af anerkendelsesdirektivet.

I faktaarket oplyses uddannelsernes nummer (tallet i parentes under kursusnavn) i Undervisningsministeriet. Det betyder, at aktuelle kurser samt udbydere altid kan findes via UddannelsesGuiden under fanen Uddannelser på www.ug.dk.

Anerkendelsesbrev
Vær opmærksom på, at udlændinge, der arbejder midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, skal have godkendt deres kvalifikationer af Arbejdstilsynet i form af et aner­kendelsesbrev, førend arbejdet påbegyndes. Arbejdsgiveren skal sikre sig, at de ansatte er i besiddelse af anerkendelsesbrevet. For en række af de øvrige uddannelser skal arbejdsgiveren påse, at de ansatte har de fornødne kvalifikationer eller uddannelse. Kommer de ansatte fra et “tredje land”, skal de imidlertid altid have deres kvalifikationer anerkendt af Arbejdstilsynet.

I faktaarket er de uddannelser, som kræver et såkaldt anerkendelsesbrev fra Arbejdstilsynet, markeret med en grøn pil.

Download: https://www.bfa-ba.dk/media/4888614/fakta-om-lovpligtige-kurser-2018-print.pdf


Korte videoer med Napo i farlige situationer

Sammen med sine arbejdskammerater optræder Napo i en række stumfilm, så mennesker uanset baggrund, kultur og alder kan forstå og identificere sig med ham. Filmene dækker en bred vifte af arbejdsmiljøemner: https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations


Britisk øvelse med spørgsmål om:

  • New or rewired domestic and similar installations
  • Alterations and additions in domestic and similar premises
  • New installations (places of work)

http://alturl.com/auuku (Bemærk at alle ord er “Wordlinked” til 118 sprog) ©2016 Electrical Safety First


Britisk øvelse med spørgsmål om:

  • Periodic inspection, testing, certification and reporting.

http://alturl.com/3zmxb (Bemærk at alle ord er “Wordlinked” til 118 sprog) ©2016 Electrical Safety First


The Electrical Installation Guide (and now Wiki) by Schneider Electric:

The Electrical Installation Guide (and now Wiki) by Schneider Electric is to help electrical designers and contractors to design electrical installations according to standards such as the IEC60364 or other relevant standards:  www.electrical-installation.org/enwiki/Main_Page


En Wikipedia artikel om britiske installationer

Wikipedia article on Electrical wiring in the United Kingdom: https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_wiring_in_the_United_Kingdom


APV med fokus på risikovurdering

En god APV sikrer et overblik over risici og belastninger i forbindelse med virksomhedens opgaver samtidig med, at den er grundlaget for det daglige arbejdsmiljøarbejde.

Få overblik over risici og belastninger ved de enkelte arbejdsopgaver med en APV, der kan bruges i hverdagen.

Bliv inspiret og få noget ud af din APV. Lav fx en arbejdsbeskrivelse eller sags-APV med fokus på forholdene ved den konkrete byggeplads eller arbejdsopgave.

En grundig arbejdsbeskrivelse er også et godt grundlag for instruktion af medarbejderne.

Download: https://www.bfa-ba.dk/media/2749798/arbejdspladsvurdering-2014-print.pdf


Fakta om nær-ved-ulykker

Registrering og analyse af nær-ved-ulykker.

Hvorfor skal man, og hvordan gør man?

Tilløb til ulykker skal undersøges, og der skal gennemføres foranstaltninger, som forhindrer gentagelse.

Først og fremmest indeholder Fakta om nær-ved-ulykker et skema lige til at bruge i virksomheden. Men derudover kan du læse nogle af de overvejelser, der er vigtige for at få et godt udbytte af registrering og analyse af nær-ved-ulykker.

Endelig er der en kort introduktion til det forebyggende potentiale ved øget fokus på risici og utilsigtede hændelser.

Download: https://www.bfa-ba.dk/media/2345193/Skema-fakta-om-naer-ved-ulykker.docx


Nyhedsbrev.

11

Kursusemner