Test for elektrikere

Testen består af 45 spørgsmål, hver med fire muligheder. For at bestå testen…


Safety4El bliver præsenteret på et Techno-CLIL 2018 webinar

Safety4El er blevet inviteret til at afholde et webinar…


Tilbud om gratis sproglærerseminar i Odense

Tilbud om gratis sproglærerseminar med en række fokuspunkter: • CLIL: Indholds-…


Artikel om Safety4El i bladet Arbejdsgiverne

Artikel om Safety4El i bladet Arbejdsgiverne Nr 11 2017 (side 31). Det er også…


EfVET Rundbordspræsentation i Thessaloniki

Valentina Chanina og Kent Andersen præsenterede projektets resultater fra det…


Læs referatet fra det 3. projektmøde

Projektets partnere mødtes i Paola, Malta for til den 3. transnationale møde.…


Personlige værnemidler, en sikkerhedscase

Under det tredie projektmøde præsenterede Russell Tucker en ny sikkerhedscase…


Nye materialer klar til brug

Projektpartnerne har udarbejdet en række nye materialer, som kan anvendes fra…


Mød Safety4El holdene i Thessaloniki

Safety4El er blevet godkendt til to rundbordspræsentationer i Thessaloniki. I…