Det er både farligt og kan blive dyrt at overse sikkerheden.

Manglende håndtag eller skærm på en vinkelsliber kan koste arbejdsgiveren minimum 35.000 kr. i bøde.

Sørg som arbejdsgiver for, at maskiner og værktøj er sikre og udleveret i korrekt tilstand. Og husk at arbejdsgiveren har pligt til oplæring og instruktion i arbejdet!

Alle bør bruge et ekstra øjeblik på sikkerheden inden maskinen sættes i gang – og dermed undgå skæreulykker!

Sørg for at:

  1. Leverandørens anvisninger ved klargøring og/eller opstilling af maskinen er fulgt.
  2. Skærende/roterende dele er afskærmet og monteret korrekt.
  3. Andet sikkerhedsudstyr fx ekstra håndtag og udsugning er monteret korrekt og uden skader.
  4. Emnet er sikret, evt. fastgjort og stabiliseret inden bearbejdning.
  5. Fingrene er væk fra skærende og roterende dele. Vær opmærksom på, hvor du placerer hænderne, når maskinens bruges.
  6. Personlige værnemidler anvendes.
  7. Der er ryddet op omkring arbejdsstedet.
  8. Rester, der kan forhindre maskinens funktion, er fjernet.

Se mere i på bfa-ba.dk og spørg i dit byggemarked eller hos en anden leverandør efter konkrete muligheder og løsninger.