Optjen Safety4El badges

Til brug for undervisning i sikkerhed og arbejdsmiljø har vi på adressen http://www.safety4el.net/moodle/course/view.php?id=6 forberedt en række små tests fordelt på elleve områder indenfor sikkerhed. De fleste tests er delt i to, og brugere, som besvarer disse med +85% rigtige, opnår en ”badge”. De mange tests er opbygget, så brugerne opnår ny viden - også ved forkerte besvarelser.

General Health Safety at Work-Generel viden om helbred og sikkerhed på arbejdspladsen

Manual Handling Operations-Manuel håndtering af byrder

Reporting Accidents-Anmeldelse af arbejdsulykker

Personal Protective Equipment at Work-Personlige værnemidler

Health and Hygiene-Helbred og hygiejne

Fire and Emergency-Brand og nødsituationer

Work at Height-Arbejde i højden

Work Equipment-Arbejdsudstyr

Electrotechnical-Elektroteknisk sikkerhed

Environmental-Miljø


Evaluering af materialerne i Safety4El

Kære bruger,

Du kan hjælpe os ved at bruge nogle få sekunder på at evaluere vores materialer. Resultatet vil gøre det muligt for os at forbedre teksterne og sikre, at materialerne bliver mere relevante.

Gå til evalueringen

Venlig hilsen Safety4El teamet.

P.S. du er også velkommen til at kontakte os på ka@safety4el.net


Ny præsentationsfolder om projektet

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udarbejdet en folder, som præsenterer Safety4El projektet. Download folderen her: http://safety4el.net/docs/2018%20erasmus-strategiske-partnerskaber-fakta-og-eksempler-2018.pdf

Projektet har produceret en række materialer om sikkerhed indenfor B&A sektoren, blandt andet cases med videoer og en Moodle platform hvor man kan teste sin viden indenfor sikkerhed. Besøg projektets hjemside: http://safety4el.net/


4. møde i projektet, Paola 25. og 26. September 2018

Projektpartnerne mødtes i Malta til det fjerde projektmøde. Hovedindholdet i mødet var:

 • Opdatering af projektplanen
 • Kvalitetskontrol og sikring af resultaterne.
 • Påvirkningsmuligheder for at sikre "Policy making" og udnyttelse af projektets resultater
 • Sikring af at alle partnere kender deres opgaver i næste periode

Arbejde på et rullestillads

Se en video, som viser en elektriker, der skal arbejde på et rullestillads iført personlige værnemidler. Han prøver at tage de nødvendige forholdsregler, men i mangel på det rigtige udstyr tager han chancer, som kan være fatale. Videoen er produceret af det maltesiske Safety4El hold. Link til videoen: https://youtu.be/JOqNoiY-Crc


Sikker procedure til spændingsløst arbejde – en Virtual Reality case

Denne VR (Virtual Reality) case gør det muligt for elever på sikker måde at kunne interagere med arbejdsmiljøet.

VR videoen kan ses:

 • På en computer ved at bruge musen til at bevæge sig rundt
 • På tablets og smartphones. Disse giver bedre resultater ved hjælp af de indbyggede bevægelsessensorer. De nødvendige VR appletter kan downloades fra Google Play eller Apples APP Store. VR briller findes i mange kvaliteter og man kan også selv lave disse (søg efter ”vr briller”)

Gå til videoen: https://youtu.be/tKr3YvrgO3M


Mød Safety4El ved EfVET 2018 konferencen

Valentina Chanina (EfVET) og Kent Andersen (SDE) vil demonstrere forskellige Safety4El produkter:

- Gratis of klar-til-brug videoer bland andet 3D VR materialer, som kan anvendes i sikkerhedscases

- Et "Open Educational Resource" baseret på en Moodle MOOC med hundredvis af multimedia understøttede øvelser


Arbejde i højden

Safety4El holdet fra Cypern har produceret en ny video, som anvendes i en sikkerheds case med tilhørende materialer. Videoen har to lydspor, et på græsk og et på engelsk, den engelske version har undertekster på dansk, maltesisk og spansk. Gå til case området og download instruktioner og arbejdskopier til elever


Test for elektrikere

Testen består af 45 spørgsmål, hver med fire muligheder. For at bestå testen skal du have mindst 38 rigtige besvarelser, dette svarer til 85%. Der er beregnet max. 30 minutter til testen.

Spørgsmålene i testen for elektrikere er fordelt på 11 områder, eksempelvis udtrækkes der 5 spørgsmål fra "Arbejde i højden":

 • Generelt om helbred og sikkerhed på arbejdspladsen 6
 • Manuel håndtering af byrder 4
 • Anmeldelse af arbejdsulykker 3
 • Personlige værnemidler 4
 • Helbred og hygiejne 3
 • Brand og nødsituationer 4
 • Arbejde i højden 5
 • Arbejdsudstyr 4
 • Farer ved specielle arbejdssteder 3
 • Elektroteknisk sikkerhed 6
 • Miljø 3

God fornøjelse

Gå til testen


Den 23 januar: Politeknika Txorierri præsenterer Safety4El for 23 tekniske skoler i HETEL sammenslutningen

Politeknika Txorierri præsenterer Safety4El for 23 tekniske skoler i HETEL sammenslutningen den 23/1-2018. HETEL afholder en "Teknologimesse" for for sammenslutningens skoler for at dele viden om tekniske projekter, såvel europæiske som nationale.

For mere information, kontakt Anabel Menica <amenica@txorierri.net> (Kun engelsk)