En nytårshilsen fra OSHA

Når vi gør os klar til at springe ind i 2020, er det tid til eftertanke: På EU-OSHA ser vi tilbage på et 25 år fyldt med bevidstgørelses- og forskningsaktiviteter - resultaterne af vores kontinuerlige bestræbelser på at forbedre arbejdsvilkårene i Europa. Takket være vores engagerede netværk af nationale kontaktpunkter, arbejdsmarkedets parter, kampagnepartnere og andre interessenter, er vores budskab til fremme af en kultur med risikoforebyggelse blevet bredt udbredt i 2019.

Og her er hvad vi alle har lært: Fælles engagement baner vejen for sikrere, sundere og mere produktive arbejdspladser. Et opnåelig nytårsønske.

Med mine bedste ønsker til alle vores partnere, kolleger og venner for et godt, sikkert og sundt nytår!

Christa Sedlatschek, Executive Director 


Behold fingrene og undgå bøder!

Det er både farligt og kan blive dyrt at overse sikkerheden.

Manglende håndtag eller skærm på en vinkelsliber kan koste arbejdsgiveren minimum 35.000 kr. i bøde.

Sørg som arbejdsgiver for, at maskiner og værktøj er sikre og udleveret i korrekt tilstand. Og husk at arbejdsgiveren har pligt til oplæring og instruktion i arbejdet!

Alle bør bruge et ekstra øjeblik på sikkerheden inden maskinen sættes i gang - og dermed undgå skæreulykker!

Sørg for at:

  1. Leverandørens anvisninger ved klargøring og/eller opstilling af maskinen er fulgt.
  2. Skærende/roterende dele er afskærmet og monteret korrekt.
  3. Andet sikkerhedsudstyr fx ekstra håndtag og udsugning er monteret korrekt og uden skader.
  4. Emnet er sikret, evt. fastgjort og stabiliseret inden bearbejdning.
  5. Fingrene er væk fra skærende og roterende dele. Vær opmærksom på, hvor du placerer hænderne, når maskinens bruges.
  6. Personlige værnemidler anvendes.
  7. Der er ryddet op omkring arbejdsstedet.
  8. Rester, der kan forhindre maskinens funktion, er fjernet.

Se mere i på bfa-ba.dk og spørg i dit byggemarked eller hos en anden leverandør efter konkrete muligheder og løsninger.


Safety4El projektet bliver præsenteret på EfVET 2019 conferencen på Azorerne

Projektet vil blive præsenteret på to roundtables:

Præsentationen vil vise hvorledes Safety4El projektet (Safety4El KA202-2016-016), som vil forbedre sikkerheden for elektrikere, har gjort brug af CALL (Computerstøttet sprogundervisning) som en del af sikkerhedsundervisningen.

Safety4El udnytter en online platform, Clilstore (som netop nu er under udvikling i COOL KA2-2018-1-ES01-KA203-050474, et nyt EC medfinancieret Erasmus+ projekt), hvor alle ord i en tekst er kædet til online ordbøger på mere end 118 sprog, se et eksempel: http://multidict.net/cs/4711

Præsentationen vis vise hvordan en underviser på få minutter kan lave et online kursus unit ved hjælp af Clilstore, se et eksempel på hvordan Clilstore er blevet anvendt i en klasse: https://youtu.be/t9sAr6f2aLA.

Præsentationen vil dele erfaringer med anvendelse af  CLIL stilladsering for at hjælpe studerende (eksempelvis med en indvandrerbaggrund) så de bedre kan tilegne sig og forstå abstrakte ord, som ellers kan være en barriere for forståelsen af indholdet.

Mere information:

Safety4El: www.safety4el.net

COOL: www.languages.dk

Clilstore: www.multidict.net


OSH: Occupational Safety and Health News – Europe

Read a news entry from OSH 02/10/2019

Improving safety for electricians and other workers in the construction industry

Safety4electricians  is a project based on a partnership between Denmark, Spain, Cyprus, Great Britain and Malta to improve safety for workers in the construction industry.

The project aims to encourage mobility and safety training in the sector by developing an Open Educational Resource with interactive materials, cases for training risk assessment, and a large volume of multiple-choice questions on work safety.

Learn more by exploring the project website , available in five languages.


Har I styr på vinterforanstaltningerne?

Vinterforanstaltninger beskriver de foranstaltninger, som i særlig grad har betydning for, at vinterbyggeri kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt – samt hvem, der har ansvaret for, at de enkelte foranstaltninger er gennemført og virker efter hensigten.

Vejledningen er en samskrivning af forskellige regelsæt og indeholder en kort gennemgang af bestemte forhold i forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse, som har betydning for sikkerhedsarbejdet. Vejledningen indeholder også et afsnit om opvarmning af bygninger og varmt arbejdstøj.

Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Vinterkonsulenterne og BFA Bygge & Anlæg.

Læs mere


Download et dansk eksempel på en lektionsplan i arbejdsmiljø

Eksemplet er fra Syddansk Erhvervsskole i Odense med en grundforløbsklasse fra elektrikerafdelingen. Lektionsplanen har links til videoer og forskellige øvelser/tests: http://safety4el.net/docs/DK_Lektionsplan_GF_SWJ.docx


Mød Safety4El koordinatoren den 28/8 ved Eurocall konferencen i Louvain-la-Neuve

Kent Andersen vil på en workshop den 28/8 klokken 15:15 demonstrere hvordan Safety4El projektet (Safety4El KA202-2016-016), som arbejder for at forbedre sikkerheden for elektrikere, har gjort brug af computerstøttet sprogundervisning som en del af sikkerhedskurserne.

Safety4El udnytter Clilstore platformen  (som er under fortsat udvikling af COOL projektet KA2-2018-1-ES01-KA203-050474), hvor alle ord i en tekst kædes til online ordbøger, som dækker 118 sprog, se et eksempel: http://multidict.net/cs/4711

Kent vil demonstrate hvordan en underviser på få minutter kan skabe online units i den ny Clilstore, se et eksempel på hvordan Clilstore kan anvendes i en klasse https://youtu.be/t9sAr6f2aLA.

Præsentationen vil dele erfaringer fra anvendelsen af stilladsering i undervisningen for at hjælpe elever med eksempelvis en immigrantbaggrund, som har problemer med abstrakte begreber/ord, som udgør en barrierer i forståelsen af det faglige indhold

Mere information på:

Safety4El: www.safety4el.net/

COOL: www.languages.dk

Clilstore: www.multidict.net


Kursusguide

Den britiske partner, Russell Tucker fra Bridgwater-Taunton College, har færdiggjort projektets kursusguide. Kursusguiden kan downloades på de fem projektsprog fra "For undervisere". Den danske guide kan hentes her: http://safety4el.net/docs/Da%20curriculum%20course%20guide.pdf

 


Optjen Safety4El badges

Til brug for undervisning i sikkerhed og arbejdsmiljø har vi på adressen http://www.safety4el.net/moodle/course/view.php?id=6 forberedt en række små tests fordelt på elleve områder indenfor sikkerhed. De fleste tests er delt i to, og brugere, som besvarer disse med +85% rigtige, opnår en ”badge”. De mange tests er opbygget, så brugerne opnår ny viden - også ved forkerte besvarelser.

General Health  Safety at Work-Generel viden om helbred og sikkerhed på arbejdspladsen

Manual Handling Operations-Manuel håndtering af byrder

Reporting Accidents-Anmeldelse af arbejdsulykker

Personal Protective Equipment at Work-Personlige værnemidler

Health and Hygiene-Helbred og hygiejne

Fire and Emergency-Brand og nødsituationer

Work at Height-Arbejde i højden

Work Equipment-Arbejdsudstyr

Electrotechnical-Elektroteknisk sikkerhed

Environmental-Miljø


Evaluering af materialerne i Safety4El

Kære bruger,

Du kan hjælpe os ved at bruge nogle få sekunder på at evaluere vores materialer. Resultatet vil gøre det muligt for os at forbedre teksterne og sikre, at materialerne bliver mere relevante.

Gå til evalueringen

Venlig hilsen Safety4El teamet.

P.S. du er også velkommen til at kontakte os på ka@safety4el.net