Projektpartnerne mødtes i Malta til det fjerde projektmøde. Hovedindholdet i mødet var:

  • Opdatering af projektplanen
  • Kvalitetskontrol og sikring af resultaterne.
  • Påvirkningsmuligheder for at sikre “Policy making” og udnyttelse af projektets resultater
  • Sikring af at alle partnere kender deres opgaver i næste periode